Rörsystem

Enkel design

Trolleflex är ett modernt rörgenomföringssystem som består av av ett gängat flexibelt rör med en fläns med invändig gänga på varje sida. Om krav finns att genomgången skall vara eld eller vattentät krävs insatser mellan mediarör och Trolleflex rör.

Lätt Att Installera

  • Borra ett hål
  • Sätt på en vanlig fläns i ena ändan av röret
  • Skjut den genom väggen
  • Innan du skär av röret, till rätt längd, skruva på en öppen fläns (fungerar som en mutter)
  • Skruva flänsen mot väggen
  • Skär av röret utanför flänsen
  • Genomgången är färdig
  • Dra rör/kabel och täta med Trolleflex skum (nu i 5 m rulle)

I princip är det enkelt att göra en rörgenomföring. Man borrar ett hål i väggen och drar rör/kabel igenom vägg/bjälklag

I praktiken är det inte lika enkelt för det kan finnas krav som tex lukttäthet. ljudgenomgång, stomljud, brandsäkerhet, vattentryck, lukter, småkryp osv Om man tar hänsyn till dessa krav kan Trolleflex lösa det praktiskt.

Ljud

Trolleflex rörgenomföring sluter tätt mot både vägg/bjälklag och rör/kabel. Detta motverkar att det sker ljudgenomgång. Då det monterade röret inte kommer i kontakt med väggen kan inga stomljud uppkomma.

Vatten

När genomföringen sker på plats där det förekommer vatten måste Trolleflex kompletteras med material som expanderar i vatten. Detta material appliceras både på in och utsida av Trolleflexrör.

Lukter och insekter

Eftersom Trolleflex sluter tätt både mot vägg och rör. Detta medför att lukt och insekter inte kan komma igenom.
Patent nr S507032 Varumärke 328760


FAQ >>

Dimensioner >>