Krebs

Vi representera KREBS AG sedan 30 år i Sverige.

Fläckborttagning

TEX 3 Fläckspruta med reglerbart munstycke. Tillsammans med Super Fluid ett överlägset system.

Finns i ett antal olika modeller var god se www.krebs-ag.com

Fettsprutor

LM 25 fettspruta til storkök, hotell, bagerier, sjukhus mm

LM 45 fettspruta med störe kapacitet

Dessa sprutor kan även förses med uppsugning direkt ifrån dunk för stordrift.

Krebs livsmedelssprutor är godkända för att användas ihop med livsmedel.